Kurtuluş&Partners Hukuk ve Danışmanlık, 2008 yılında Av. Kadir KURTULUŞ tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Genç ve dinamik yapısıyla yurtiçi ve yurtdışındaki özellikle ticari meselelere ve davalara çözüm sunan Kurtuluş Hukuk, ulusal ve uluslararası şirketlere, kurumlar ile kuruluşlara, vakıf ve derneklere profesyonel düzeyde avukatlık hizmeti vermektedir.

Temel hedefimiz, müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektörleri kuran ve yaşatan koşulları analiz ederek, onların hukuksal alanda ihtiyaç duydukları çözümleri sunmak ve her bir müvekkilimiz ile uzun yıllar sürecek iyi ilişkiler kurmaktır. Bu nedenle, her türlü hukuksal uyuşmazlığın çözümünde, müvekkillerimiz ile ortak bir payda yakalamak; onlarla birebir ilişki içinde kalarak ve karşılıklı birbirini anlayan bir dil geliştirmek önceliğimizdir. Bu temel hedef etrafında toplanan ekibimiz, siz müvekkillerimize en iyi hukuki hizmeti sunarak gerek yaşadığımız hızlı çağın ve gerekse yoğun iş hayatının getirdiği durumlara karşı öngörülü ve sonuç odaklı çözümler üretmek için her daim istekli, enerjik ve azimlidir.

Modern iş ve günlük hayatın getirdiği yaşam tarzı içinde artık koruyucu avukatlık anlayışı ön plana çıkmaktadır. Tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de hukuksal uyuşmazlıklar doğduktan sonra mahkemede çözüme kavuşturulmak yerine; henüz meydana gelmeden sonuca
bağlamak gibi bir anlayışıyla değerlendirilmektedir. Ekibimiz, ticari hayatın getirileri başta olmak üzere pek çok güncel hukuksal meseleye derin bir öngörü ile yaklaşarak etkin, yaratıcı, pratik ve hızlı çözümler üretebilmektedir.

Bu doğrultuda, her biri kendi alanlarında uzman avukatlarımız müvekkillerimizin ilgi ve iştigal alanlarında değişen koşulları günü gününe takip etmektedir. Her türlü hukuksal mevzuata ilişkin değişikliklerden anında haberdar olunmakta ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yaşanan siyasi, ekonomik ve hukuksal değişimler büyük bir ciddiyet ve disiplinle takip edilmektedir.

Müvekkillerimiz bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde yönlendirilmekte ve böylece hukuki riskler ortadan kaldırılmaktadır. Ekibimiz, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bunun yanında, sahip olduğumuz birebir avukat-müvekkil ilişkisi anlayışı, büromuz iç işleyişinin özünü oluşturan aktif ve yaratıcı fikir üretimine ve çeşitliliğine verdiğimiz önem, dünya ve ülke gündemini etkileyen her türlü gelişmeden anında haberdar olmamız bizi, hukuk dünyası içinde farklı ve özel kılmaktadır. Bu kendine özgü farklı yapı içinde önceliğimiz siz müvekkillerimizin memnuniyetidir.

Misyonumuz

Temel hedefimiz, müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektörleri kuran ve yaşatan koşulları analiz ederek, onların hukuksal anlamda ihtiyaç duydukları çözümleri sunmak ve her bir müvekkilimiz ile uzun yıllar sürecek iyi ilişkiler kurmaktır. Bu nedenle, her türlü doğmuş ya da doğması muhtemel hukuksal uyuşmazlığın çözümünde, müvekkillerimiz ile ortak bir payda yakalamak; onlarla birebir ilişki içinde kalarak ve karşılıklı olarak birbirini anlayan bir dil geliştirmek önceliğimizdir.

Vizyonumuz

Kurtuluş Hukuk, vizyon olarak her alanda en yüksek sorumluluk ilkesi ile hareket etmektedir.Bu anlayışın doğurduğu sorumluluk duygusu ile müvekkillerimiz sahip oldukları hukuksal endişeler hususunda iyi ve kötü olmak üzere tüm yönleri ile bilgilendirilmektedir. Bu sebeple, müvekkillerimize karşı dürüst davranarak sadece duymak istediklerini değil, o anki hukuki durumun gerektirdiği tüm bilgileri her yönüyle paylaşmayı seçmekteyiz. Böylece, karşılıklı güvenin doğurduğu samimi ortam içinde gelişen vekil-müvekkil ilişkisi ile hukuk büromuzun başarı grafiği günden güne artmaktadır. Bu başarı, ekibimizi daha da donanımlı olmaya teşvik ederken bunun doğal bir uzantısı olarak da müvekkillerimizin memnuniyeti çoğalmaktadır.

Teknolojij Alt Yapımız

Kurtuluş Hukuk ile müvekkillerimiz arasında sorunsuz bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla Kurtulus&Partners Mobil geliştirilmiştir. Kurtulus&Partners Mobil , bir yandan sahip olduğumuz şeffaflık ilkesi doğrultusunda kendimizi teknolojik platformda denetleme olanağı sağlarken, öte yandan müvekkillerimize sunduğumuz hukuksal hizmetin kalitesini arttırmaktadır.

https://www.kurtuluspartners.com/